Bezoek onze modelwoning op afspraak!

12 september 2016

Onherroepelijke bouwvergunning Residentie De Schans!

Op 27 juli 2016 heeft het College van Burgemeester en Schepenen van Mol een stedenbouwkundige vergunning verleend aan NedBel Realisatie BVBA voor het bouwen van 32 assistentiewoningen met ontmoetingsruimte en parkeerkelder in de Gasthuisstraat-Edmond van Hoofstraat-Schansstraat in het centrum van Mol.

Een mededeling van deze vergunning heeft vanaf 4 augustus 30 dagen uitgehangen op een bord in de Gasthuisstraat. Doordat er geen beroep tegen de beslissing van het College is ingediend, is de vergunning per 9 september jl. onherroepelijk geworden.

NedBel Realisatie BVBA dankt met name architectenbureau De Backer Architecten uit Geel als ook  de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Mol voor haar medewerking voor het verkrijgen van deze vergunning.

Binnenkort zullen de grondplannen van de assistentiewoningen dan ook op de website van Residentie De Schans (onder “Indeling”) geplaatst  worden.